קורס היכרות SQL – פרק א' – שאילתות פשוטות

לפרק הבא – קיבוץ נתונים (פרק ב').

לפרק הקודם – פתיח הקורס.

Share