קורס היכרות SQL – פרק ג' – הצלבות נתונים

לפרק הבא – תתי שאילתות (פרק ד').

לפרק הקודם – קיבוץ נתונים (פרק ב').

Share