תכנית 'המטאור' – סילבוס מלא

שבוע ראשון

תהליכים עסקיים לצרכים אנליטיים

 • יעדים עסקיים ומודלים עסקיים של חברות
 • שיפור בביצועי חברות – גישת Data Driven

אפיון צרכים ומתודולוגיה אנליטית

 • צרכים ודרישות של משתמשים – הגדרת תוצר רצוי
 • מתודולוגיה אנליטית

אקסל בסיסי

 • נוסחאות, פונקציות ותנאים
 • עיצובים ותרשימים

תרגיל שבועי

שבוע שני

מדידת ביצועים – KPIs

מבוא לבסיסי נתונים רלציוניים

מניפולציות על נתונים

 • מניפולציות פשוטות, סינון ומיון
 • קיבוץ
 • הצלבה

אקסל מתקדם

 • הצלבת נתונים – Vlookup ו-Index+Match
 • Pivot Tables

תרגיל שבועי

שבוע שלישי

שפת SQL – רמה בסיסית (כולל כ-15 תרגילים ברמה קלה)

 • תהליך בניית שאילתות פשוטות
 • יצירה ועדכון של טבלאות
 • מבנה שאילתה בסיסית
 • מיון
 • תנאים
 • קיבוץ

תרגיל שבועי

שבוע רביעי

SQL מתקדם (כולל כ-25 תרגילים ברמה קלה-בינונית)

 • אפיון שאילתות מורכבות
 • הצלבת טבלאות רגילה
 • הצלבה שמאלית
 • אפיון תהליכי נתונים מורכבים
 • תתי שאילתות
 • איחוד תוצאות שליפה

תרגיל שבועי

שבוע 5 (בונוס)

תרגול מסיבי ב-SQL (כ-30 תרגילים ברמה בינונית-קשה).

שיפור קורות החיים – הצפת הפרופיל האנליטי

 • 'פרופיל אנליטי מנצח' – מה מגייסים מחפשים במועמד
 • שיקוף הזיקה לתחום האנליטי בקורות החיים

תרגיל שבועי

בסיום השבוע: שליחת קורות חיים למעסיקים

שבוע 6 (בונוס)

תרגול מסיבי ב-SQL (כ-30 תרגילים ברמה בינונית-קשה).

הכנה לראיונות עבודה מקצועיים

 • מה מראיינים בודקים
 • סוגי שאלות בראיון

תרגיל שבועי

בסיום השבוע: סימולציה לראיון עבודה ב-SQL