אנליסט

3 שאילתות מורכבות לצרכים אנליטיים וחישוב יחס המרה ב-SQL – חלק א'

בתהליך טיפוסי של מחקר ניתוח נתונים (Predictive Analytics, Data Mining) קיימים מספר שלבים עיקריים: אפיון שליפה ועיבוד נתונים ניתוח הנתונים